SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Kaimanøglen
august 19th, 2010 by Mikkel Stelvig

Kaimanøglen er et krybdyr og hører til gruppen af Tejuer, som er det amerikanske modstykke til firben. Tejuer er almindeligt udbredt på hele det amerikanske kontinent. Til forskel fra de andre Tejuer, og de fleste andre øgler, tilbringer kaimanøglen meget tid i vandet, hvor den finder sin føde, som primært er ferskvandssnegle.

Kaimanøglen er kraftigt bygget med store grove skæl på ryggen. Disse skæl ligner hornpladerne hos kaimaner (en gruppe af krokodiller), og har dermed givet anledning til kaimanøglens navn. Den fladtrygte hale er lige så lang som kroppen og er yderst velegnet til at svømme med. Kroppen og halen er grøn, mens det markante hoved er rødt.

Føden består næsten udelukkende af snegle, som fanges i vandet eller på flodbankerne. Kaimanøglen kan let knuse sneglehuset ved hjælp af sine store, afrundede tænder bagerst i munden. Disse tænder og øglens kæbemuskulatur, er udviklet til at skabe det store tryk, der skal til for at knuse de ofte meget store sneglehuse. Denne tilpasning adskiller kaimanøglerne fra mange af de andre arter af øgler, som er insektspisende og derfor har små og skarpe tænder.

Der er størst sandsyndighed for at finde og se kaimanøglen i de varmeste timer på dagen, hvor de enten solbader på lavthængende grene langs vandkanten eller svømmer rundt i vandet og leder efter føde.  Hvis et rovdyr nærmer sig, f.eks. en jaguar, vil kaimanøglen forsøge at skjule sig i vegetationen ved at sidde helt stille. Men bliver den opdaget, kan den undslippe ved at springe ud i vandet.

Kaimanøglen er et socialt dyr og ses oftest i små grupper af 2-4 individer. Om dette er familiegrupper eller tilfældigt sammensatte grupper vides ikke, og der mangler stadig mange undersøgelser for helt at klarlægge kaimanøglens adfærd.

Kaimanøglen er formentlig meget truet i naturen, men der er endnu ikke foretaget tilstrækkeligt mange undersøgelser til at forskerne kan sige  hvor mange, der er i naturen, og hvordan det ser ud for fremtiden.
En af de største trusler er jagt. Øglerne er efterstræbte på grund af deres skind, der minder meget om krokodilleskind. Ifølge de lokale indianere var kaimanøgler ret almindelige før 1950, men i perioden fra omkring 1950 til 1960 blev der drevet ekstra intensiv jagt, fordi skindet var efterspurgt til fremstilling af støvler og hatte. Nu ses øglerne kun sjældent og kun i meget specifikke områder.
I de senere år er der dukket en ny og måske endnu større trussel op: kæledyrsindustrien. Mange kaimanøgler fanges nu levende og bliver transporteret til Europa og USA, hvor de sælges til kæledyrsmarkedet og private samlere og opdrættere.

Der findes to arter af kaimanøgler; Guiana-kaimanøgle, som lever i den nordlige del af Amazondeltaet, og Paraguay-kaimanøglen, som lever i Pantanal floddeltaet i det sydlige Brasilien på grænsen til Paraguay og Bolivia. De kaimanøgler, som findes i Zoologisk Have er Guiana-kaimanøgler.

(udgivet i ZooNyt nr. 1 2010)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa